Reklamačný formulár

Pomocou online reklamačného formulára nám môžete zaslať reklamáciu tovaru.

Objednávka

Číslo predajného dokladu: *
Dátum predaja: *
Číslo objednávky: *
   

Reklamujúci

Meno a priezvisko: *
Adresa:*
Telefón: *
E-mail:*
   

Reklamovaný tovar

Označenie reklamovaného tovaru: *
(názov, značka, model, a pod.)
Popis poruchy: *
Obsah balenia pri odovzdaní: *
  Upozornenie: Tovar k reklamácii odovzdávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženie doby reklamácie.
   
Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie: *
   
Prílohy:
(max. 30 MB)

Zaslaním formulára potvrdzujete prečítaní zásad o spracovaní osobných údajov.